หนังสือปกแข็งบรรจุในกล่องอันทรงคุณค่า ร้อยเรียงเรื่องราวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙
ผู้ทรงเป็นดั่งแสงอันเรืองรองส่องสว่างในดวงใจของคนไทยทั้งแผ่นดินตลอดรัชสมัย
เดินเรื่องด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ
และภาพประกอบกว่า ๖๐๐ ภาพ
พร้อมด้วย QR Code วิดีทัศน์ประกอบเนื้อหากว่า ๒๐ จุด
พิมพ์สี่สีตลอดทั้งเล่มกว่า ๓๐๐ หน้า งดงามด้วยเทคนิคพิเศษบนหน้าปก
ร่วมเก็บรักษาแสงแห่งแรงบันดาลใจ และควรค่าแก่การส่งมอบเป็นของที่ระลึก
อันทรงคุณค่าตราบนานเท่านาน
รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

ชมตัวอย่าง สั่งซื้อหนังสือ